منو
تماس
طبقات » طبقه اول

طبقه‌ی اول با مساحت ۲۰۵۷ مترمربع و در مجموع ۳۶ واحد تجاری جهت ارائه انواع پوشاک داخلی و خارجی می‌باشد.

First Floor Donyaye Arezoo 1
First Floor Donyaye Arezoo 2

تیم برندینگ مجموعه دنیای آرزوی‌ساری جهت استقرار انواع برندهای داخلی و خارجی (Multi Brand)در کنار یکدیگر به فعالیت خواهند پرداخت.ارائه بهترین مهندسی چیدمان برندها، جهت پوشش انواع سلیقه‌ها می‌باشد. دسترسی این طبقه همانند طبقه‌ی همکف، آسانسور و پله‌های برقی است.

+
First Floor Map plan