منو
تماس
طبقات » طبقه ششم

بازوی اصلی ساختمان که در طبقات پایین‌تر قابل مشاهده نیست را در این طبقه می‌توان دید، این طبقه به مساحت 1302 مترمربع سالن چندمنظوره ای جهت اجرای انواع کنسرت، جشن‌ها و مناسبت‌ها می‌باشد.

sixth floor donyaye arezoo 02
sixth floor donyaye arezoo 01

به این طبقه از طریق چهار آسانسور به طبقات دیگر و همچنین توسط دو آسانسور پانوراما صرفاً از طبقه همکف امکان دسترسی وجود دارد. ویژگی خاصِ طبقه‌ی ششم سقف اکسپوز و سازه فضایی بدون ستون آن می باشد که تلفیقی از معماری مدرن و پست مدرن است.

sixth floor map plan