منو
تماس

آخرین اخبار

verre

دنیای آرزوی ساری

مجموعه دنیای آرزو، دریچه ای به سوی تکنولوژی مدرن بوده که تنوع، جذابیت و ایمنی را برای ساکنین محترم شهر ساری و گردشگران خطه شمال کشور فراهم می آورد. این مجموعه با احترام به طبیعت و بستر موجود، نقش نشانه شهر ساری را در ورودی شمالی شهر ایفا خواهد نمود.

Sou Cafe donyaye arezoo
gold
image3
image4
happy
16
first book
18
----
----
----
----
----
----
----

برندها