منو
تماس
اخبار » جشن بازنشستگی در مجتمع تجاری دنیای آرزو
IMG 1034

جشن بازنشستگی در مجتمع تجاری دنیای آرزو

به همت خیر محترم مدرسه ساز جناب آقای مهندس شاهسوارانی، از 30 سال خدمت آقای عرب خزائلی مدیر آموزش و پرورش شهرستان میاندرود تجلیل به عمل آمد. در جلسه ستاد راهبردی بنیاد فرهنگی آرش مدیران 20 مدرسه حضور داشته و برای آقای علیجانی، مدیر جدید این شهرستان آرزوی موفقیت نموده اند.