منو
تماس
اخبار » حضوراستاندارمازندران در نشست انجمن حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان استان
mazandaran governer in donyaye arezoo

حضوراستاندارمازندران در نشست انجمن حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان استان

بروکراسی زائد مانع از دستیابی به توسعه شده است

???? استاندار مازندران در نشست با اعضای هیات مدیره حمایت از سرمایه گذاران استان که در مجتمع دنیای آرزوی ساری برگزارشد گفت:

علی رغم اینکه ما همه لوازم توسعه را در کشور داریم اما به دلیل حضور نمایشی و کاریکاتوری بعضی از این لوازم و بروکراسی زائد و حتی فاسد، از توسعه یافتگی فاصله داریم

????مجید حسین زادگان با بیان اینکه ما هنوز مفهوم اقتصاد مقاومتی را درک نکردیم، افزود: تنها به برگزاری جلسات و همایش های متعدد بسنده کردیم و از کند و کاو صحیح دور شدیم و اقتصاد مقاومتی که درون زا، برون نگر، متکی به خود و حمایت از کار آفرین است، را از یاد بردیم

????وی با تاکید بر همراهی و مشارکت تخصصی سازمان های مردم نهاد با بخش دولتی گفت: آسیب شناسی موانع اقتصاد و کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و راههای برون رفت از آنها با چنین همکاری قطعا میسر است

????استاندار مازندران با قدردانی از کارآفرینان دغدغه مند استان گفت: با همیاری بخش خصوصی و دولتی و دسته بندی مشکلات و موانع، در راه غلبه بر آنها موفق خواهیم شد

mazandaran governer in donyaye arezoo 1