منو
تماس
طبقات » طبقه پنجم

شهربازی دنیای آرزو با مساحت 1400 مترمربع. دسترسی‌ به این طبقه از طریق آسانسور پانوراما از طبقه همکف امکانپذیر می باشد.

donyaye arezoo fifth Floor 1
donyaye arezoo fifth Floor 2
+
5th Floor wishland