منو
تماس
طبقات » طبقه همکف

اولین طبقه از 4 طبقه تجاری به مساحت 2545 مترمربع و دارای 32 واحد تجاری می‌باشد. دسترسی ویژه‌ی این طبقه با طبقات اول، دوم و سوم توسط پله‌های برقی می‌باشد و همچنین 4 آسانسور که سه مورد آنها نفربر و یک مورد برای حملِ بار است، در نظر گرفته شده است به گونه ای که دربازوی جنوبی ساختمان 2 آسانسور نفربرو در قسمت شمالی یک آسانسور باربرو 2آسانسور نفربر تعبیه شده است همچنین آسانسور پانوراما که‌درقسمت جنوب شرقی ساختمان می باشد از این طبقه فقط به طبقات خدماتی(طبقه4و5و6) دسترسی دارد.

Ground Floor Donyaye Arezoo 1
Ground Floor Donyaye Arezoo 2

هر طبقه نسبت به طبقه‌ی قبلی خود دارای مساحت کمتری است و قابل ذکر است که هر یک از طبقات این مجموعه کاراکتر و هویت مختص به خود را دارا می‌باشد و همانطور که هر یک از طبقات پلان متفاوتی دارند، کاربری‌های متفاوتی را نیز به اقتضای پلان‌ها به خود اختصاص داده و جهت حفظ زیباییِ بصری و عدم استفاده تبلیغاتی از مشاعات برای همه‌ی واحدهای تجاری فضاهای تبلیغاتی مجزایی در قسمت دیوارهای برشی به تعداد 9 مورد، در نظر گرفته شده است که هر یک به مساحت 54 متر مربع می‌باشد.

+
Ground floor map plan