منو
تماس
طبقات » طبقه اول » پوشاک شادان

پوشاک شادان

موسسه هنزی به آفرین پوشش شادان با عنوان شو روم شادان

با مدیریت و طراحی شادان باقریان طراح ارشد لباس و پارچه (کلیه تولیدات فروشگاه، اختصاصی و محصول طراحی و تولید شادان باقریان می باشد)

ده سال سابقه در زمینه طراحی لباس و برگزاری نمایش لباس

صفحه اینستاگرام شادان

صفحه اینستاگرام شو روم شادان

تلفن: 44431178-011